bomhang.club

Bán hàng hiện đại, không ngại donate

   Phuong vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Mong các bạn phát triển hơn để giúp làm trong sạch cộng đồng mua bán online"  »    Hồng Nhung vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Của ít lòng nhiều, chúc ad ngày càng phát triển web"  »    FB Nguyen Nam vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Chúc hệ thống phát triển"  »    Duyên vừa donate 20,000 đ với lời nhắn ""  »    Duy Nguyen vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "chúc hệ thống phát triển hơn nữa"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.
Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền


2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam