Dũng LX vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "chiều giữ sạch lưới anh nhé, già rồi chống đẩy mỏi tay lắm"  »    9 Ánh Sáng vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Oke Qủa ngu ơi , ban tui 7 ngày mà vẫn chưa được thả này :("  »    Phạm Hoàng Thông vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Lần đầu donate anh, chúc anh sức khỏe ạ"  »    TỚ TÊN TIẾN vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "lần đâu đô nết nè 😂"  »    TUAN81 vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Tí a xem phim Hope của Hàn đi a, đảm bảo vừa khóc vừa tức luôn"  »    Minh Binoo vừa donate 40,000 đ với lời nhắn "hello anh chip chúc anh stream vui vẻ"  »    Grab Bike NTT vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Nó Ko Hiện Đấy A Ơi. e Bảo Tóc A Tốt Rồi :))"  »    Dũng LX vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Vợ em đang bầu, anh có kinh nghiệm j chăm vợ bầu không chip"  »    Grab Bike NTT vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Tóc Tốt Rồi A Ơi :)))"  »    ZinZiL vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "anh đang dùng tai nghe gì thế?"  »    ZinZiL vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "A đang dùng tai nghe ji thế?"  »    Dũng Thái Bình vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "from Thái Bình with love"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.



Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
Top. 1 9 Ánh Sáng tháng này đã donate 100,000 đ
Top. 2 Phạm Hoàng Thông tháng này đã donate 50,000 đ
Top. 3 Dũng LX tháng này đã donate 20,000 đ
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam