BuckFoy vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "donate để anh zai lấy vợ :>"  »    Taivippro123 vừa donate 5,000 đ với lời nhắn "Tiền mua máy quay"  »    Biên kế vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "chúc em 1 ngày tốt lành"  »    Taivippro123 vừa donate 4,000 đ với lời nhắn "Thấy em bắn vjppro ko anh =))"  »    Tuấn Minh Trần vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Onl muộn ko thấy post fb luôn. Thôi đợi 1 2 games nữa vậy"  »    Tuấn Minh Trần vừa donate 30,000 đ với lời nhắn "Gửi bro chai nước, game sau chơi cùng với được k a nhỉ :D"  »    Taivippro123 vừa donate 1,000 đ với lời nhắn "Nãy a lướt qua cái code của e luôn ạ, FB THÀNH TRUNG, game sau a nhé"  »    Taivippro123 vừa donate 5,000 đ với lời nhắn "Chúc anh stream vui vẻ"  »    Taivippro123 vừa donate 4,000 đ với lời nhắn "Deceit anh oi"  »    Taivippro123 vừa donate 1,000 đ với lời nhắn "Test link donate"  »    wan9 vừa donate 12,000 đ với lời nhắn ""  »    Minh Hiếu vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "đấm bỏ bố mấy thằng spam a ơi"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam