Nam vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "chúc anh buổi tối vv"  »    Hộ Sửu nhi vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Chào mấy thằng đag xem lives"  »    Hội sửu nhi vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Hello mấy thằng đg xemlievs"  »    Bùi Đức Trọng vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "- Làm phát nữa rồi đi ngủ!"  »    Sang Vo vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "thấy mọi người donate quá em donate cho anh luông chúc anh chơi game vui vẻ"  »    Bùi Đức Trọng vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Bắn boss xem nào!"  »    Văn Pi vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Mấy ngày đây e lập không được mới nhờ anh nè"  »    Fan vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Ahihi"  »    Văn Pi vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "A lập dùm e 2 acc discord với steam được không e cảm ơn"  »    Bùi Đức Trọng vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Must ông ei.mà nay hồi sinh mắc mọe trong nhà đếu ra đc. kb ls luôn"  »    CẢ SỨT vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "lần đầu donte"  »    Bùi Đức Trọng vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Tải Revolt vs Steam về lằng nhằng quá đi! Coi ông chơi vậy"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam