LouisBin vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "??????"  »    ChuChu vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "nói chuyện kiểu này tốn tiền vl :(("  »    ChuChu vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "50k sub :)) vẽ fanart - ICHIKA"  »    ChuChu vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "đm -_- kênh donate như lờ vậy , cứ bảo thẻ không hỗ trợ , dùng thẻ nội địa cmnl"  »    Miya vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Stream vui nha e :D"  »    Nghiêm Nguyễn vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Của ít lòng nhìu nha HÙNG =) <3 Mãi Yêu"  »    Nguyên Phan vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Ủng hộ trai nước ạ"  »    Nguyên Phan vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Anh zai sờ trym vui vẻ"  »    Nguyên Phan vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Cô tếch không ạ"  »    Poker Face vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Khai trương donate.Poker face(Nhật Phát) xin chào tất cả anh em"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam