Cao Song Toan vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Cam on ban vi nhung bo phim da upload!"  »    PHẠM TUẤN HÒA vừa donate 200,000 đ với lời nhắn ""  »    Zaroypa vừa donate 200,000 đ với lời nhắn ""  »    Hdt vừa donate 20,000 đ với lời nhắn ""  »    Hotfuzz1208 vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Ủng hộ bác"  »    vinhthanh2602 vừa donate 100,000 đ với lời nhắn ""  »    misupilami vừa donate 50,000 đ với lời nhắn ""  »    Linhpid vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "Cảm ơn !!!"  »    TRANHVIET2212 vừa donate 100,000 đ với lời nhắn ""  »    guyrados vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Ủng hộ thím."  »    npbthinh vừa donate 200,000 đ với lời nhắn "Chút ít góp cho bác, tks bác nhiều"  »    dAnNydahIpPo vừa donate 500,000 đ với lời nhắn "Thanks for you passion"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
Top. 1 Zaroypa tháng này đã donate 200,000 đ
Top. 2 PHẠM TUẤN HÒA tháng này đã donate 200,000 đ
Top. 3 Hotfuzz1208 tháng này đã donate 100,000 đ
Top. 4 Cao Song Toan tháng này đã donate 50,000 đ
Top. 5 Hdt tháng này đã donate 20,000 đ
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam