tấn đạt vừa donate 50,000 đ với lời nhắn ""  »    no name vừa donate 50,000 đ với lời nhắn ""  »    Vô danh vừa donate 20,000 đ với lời nhắn "Chúc nhóm năm mới vui vẻ"  »    KunDior vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Hê hê hê :v"  »    KunDior vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Tháng này khỏi lo tiền duy trì web :v"  »    KunDior vừa donate 74,000 đ với lời nhắn "Chúc team tháng 2 vui vẻ. Hê hê hê :v"  »    Sụt Ichiko vừa donate 14,800 đ với lời nhắn "Chúc team năm mới hạnh phúc"  »    KunDior vừa donate 74,000 đ với lời nhắn "Vì một tương lai team bền vững :v"  »    KunDior vừa donate 74,000 đ với lời nhắn "Dịch 29-Years-Old Bachelor Was… Brought to a Different World to Live Freely đi"  »    KunDior vừa donate 74,000 đ với lời nhắn "Mong team dịch bộ 29-Years-Old Bachelor Was… Brought to a Different World to Live Freely"  »    KunDior vừa donate 74,000 đ với lời nhắn "Dù VN đã thua nhưng thôi tôi cũng donate 100 để ủng hộ anh em trans và edit"  »    KunDior vừa donate 74,000 đ với lời nhắn "Nhóm dịch thêm nhiều bộ hay nữa nhá. Yêu nhóm nhiều"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam