Ông Dev

Buy me a Beer :D

   Lâm Kha vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Cám ơn ông Dev vì câu trả lời trong class diagram"  »    Huỳnh Phan vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "Gữi ông dev chai bia nhé"  »    Minh Châu vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "hê lô a :D"  »    Minh Châu vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "cmon a :D"  »    Hieusmiths vừa donate 350,000 đ với lời nhắn "Hello mọi người, mình là hiếu một FE dev mình nay đóng góp mọi người khóa Data Science & Machine Learning nha. Bye bye anh Dev."  »    Thắng Hà vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "tk you so much, but my gift is too small :3"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.
Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền


2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam