Ngoc Vu Van vừa donate 100,000 đ với lời nhắn "chào anh hellu"  »    MR.D vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Mời ly càphê nha đại ca"  »    Ngoc Vu Van vừa donate 50,000 đ với lời nhắn "lát anh đặc cách cho e vào chơi chung dc k e là Vtes Kaido"  »    MR.D vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Mời a li cà phê"  »    MR.D vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Nhà nghèo có 10k thui"  »    Sun vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Mai có live ko"  »    Sun vừa donate 10,000 đ với lời nhắn "Em có choi. Game nay kb vs em ten là khangst123"  »

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:

  • *Chi tiết giao dịch sẽ được gửi vào Email, người nhận donate có thể biết được SĐT của bạn cũng như được hỗ trợ khi gặp lỗi và đảm bảo giao dịch bởi Ngân Lượng.

    Vui lòng chọn loại thẻ giao dịch:


  • Sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác để nạp tiền vào tài khoản. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây
Lưu ý: Thẻ của bạn cần được đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến (tại các Ngân Hàng) mới có thể thực hiện giao dịch.Huy hiệu X.Hạng Tên Donor Số tiền
2017 © UngHoToi.com - Tạo trang donate miễn phí đầu tiên và tốt nhất Việt Nam